Εκπαίδευση σε νέες τεχνικές ελαχίστης επεμβατικότητας για την αρθροπλαστική ισχίου

Ο κ. Μαραγκουδάκης εκπαιδεύτηκε στην τεχνική AMIS (Anterior Minimal Invasive Surgery) στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα στην Ιατρική Σχολή της πόλης Tours στην Γαλλία, απο διεθνούς φήμης εκπαιδευτές και γνώστες της ανωτέρω τεχνικής.

Η συγκεκριμένη τεχνική για την αρθροπλαστική του ισχίου αφορά σε ελαχίστης επεμβατικότητος πρόσθια προσπέλαση για την άρθρωση του ισχίου, χωρίς αποκολλήσεις και διατομές μυών, γεγονός που προσδίδει καλύτερη κινητικότητα και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές.