Ρήξη Μηνίσκου

Ρήξη Μηνίσκου

Ο μηνίσκος είναι μια ινοελαστική δομή του γόνατος η οποία προσφέρει σταθερότητα στο γονατο ως δευτερεύον σταθεροποιητής και ως καταλύτης των δυνάμεων που ασκούνται στην αρθρική επιφάνεια του γόνατος κατα τις κινήσεις με φόρτιση αυτής. Διαχωρίζεται στον έσω και έξω μηνίσκο οι οποίοι αποτελούνται απο το πρόσθιο και οπίσθιο κέρας και απο το σώμα του μηνίσκου. Το ιδιαίτερο στοιχείο ,ανατομικά , που καθιστά τον μηνίσκο περίπλοκο στην αντιμετώπιση των βλαβών του είναι η αιμάτωσή του. Τα έξω  τμήματα αυτού αιματώνονται, σε αντίθεση με το κεντρικό-έσω κομμάτι του που είναι ανάγγειο. Έτσι ο μηνίσκος διαχωρίζεται σε τρείς ζώνες ανάλογα με την αιμάτωση απο έξω πρός τα έσω: κόκκινη ζώνη ( red zone ), κόκκινη- λευκή ζώνη ( red-white zone) και λευκή ζώνη (white zone).

Οι ρήξεις που λαμβάνουν χώρα στην κόκκινη ζώνη, λόγω πολύ καλής αιμάτωσης ( ανάλογα βέβαια με το εύρος και την αρχιτεκτονική της ρήξης) έχουν καλές πιθανότητες να διορθωθούν με συντηρητικά μέσα , χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Απο την άλλη μεριά, οι βλάβες της λευκής ζώνης χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης.

Η χειρουργική αποκατάσταση γίνεται με την μέθοδο της αρθροσκόπησης όπου η είσοδος του αρθροσκοπίου και των ειδικών εργαλείων γίνεται μέσω χειρουργικών τομών - οπών, η διαδικασία διαρκεί περίπου μια ώρα ( ανάλογα την χειρουργική τεχνική, δηλαδή αν θα λάβει χώρα μερική μηνισκεκτομή ή συρραφή της ρήξης του μηνίσκου ) και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την ίδια μέρα με οδηγίες. Η χρήση βακτηριών και η φυσικοθεραπευτική υποβοήθηση πολλές φορές κρίνονται απαραίτητες.